Email
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo

L’Ajuntament aprova una pujada del 15% a la mensualitat de l’escola bressol l’Alzina

 

La Junta de Govern Local formada per regidors de CiU i del PP ha aprovat els nous preus que regiran l’escola bressol l’Alzina el curs 2012-13. La mensualitat que han de pagar les famílies puja 25 € fins a situar-se als 185 € pels residents a Santa Eulàlia i 195 € pels que no són veïns del poble. Una pujada del 15%, és a dir, dotze vegades més que l’IPC català de l’estiu. La resta de conceptes (menjador i acollida) queden com estaven.

El cost que hauran d’assumir les famílies vindrà acompanyat d’una pèrdua de qualitat educativa dels infants degut a la massificació a la que els obliga la regidora d’Ensenyament, la convergent Isabel Valls. La decisió de tancar l’escola bressol la Font del Rieral comportarà concentrar tots els nens a l’escola del barri de la Sagrera. Aquest centre assolirà la seva màxima capacitat amb el mateix número d’educadores que hi havien el curs passat quan atenien menys criatures. Cap persona de l’equip d’educadores de l’escola del Rieral treballarà a l’Alzina ja que el govern de l’alcalde Joaquim Brustenga les acomiada a totes a partir de setembre de 2012.

Al següent gràfic teniu la comparativa de preus entre el curs 2011-12 i el proper curs 2012-13 a l’escola bressol:

La regidoria també ha decidit canviar d’empresa del menjador. A partir del setembre el servei el portarà la multinacional nord-americana Aramark, en detriment d’empreses catalanes ben arrelades al sector.

El contracte amb Aramark es fa per un valor de 80.700 €, molt superior al que es pagava quan el poble tenia les dues escoles bressol en funcionament. El preu, però, serà finalment més elevat perquè s’ha fet amb càlculs que difícilment es compliran en temps de crisi econòmica.

Per mantenir el contracte en el termes negociats i mantenint el cost per a les famílies en 7,10 € diaris seria necessari que el 67% dels 94 nens matriculats es quedin a dinar. L’experiència diu que en el millor dels casos seran entre un 42%-48%. Qui assumirà el sobrecost? Les famílies tornaran a pagar per la mala gestió de la regidora Valls? O el pagarà l’Ajuntament incrementant el dèficit? Una història que ja sona repetitiva perquè serà el mateix que passarà amb el canvi en el sistema de recollida d’escombraries.

A esquenes del debat públic

Els canvis en el preu de l’escola bressol es van aprovar a la Junta de Govern Local el 19 de juliol després de que el ple (a petició de l’alcalde) va traspassar-li la competència per fixar preus públics. Fins llavors era el ple municipal qui feia aquesta aprovació. Amb el canvi es segresta el dret al debat polític i públic en temes que afecten a tots els veïns de Santa Eulàlia ja que no hi ha debat possible i tot es cuina entre els regidors convergents i el Partit Popular.

La delegació d’aquesta competència es va aprovar al ple del 31 de maig de 2012 només amb els vots del govern de dretes. Els partits de l’oposició hem manifestat que aquesta delegació pot ser correcta per a decisions urgents i poc importants, però fer-la extensiva a tots els preus “desvirtua les funcions del Ple, on clarament existeix la possibilitat de participar, i per tant, no estem a favor de la generalització de la delegació d’aquesta atribució, a no ser que es delimités l’abast a qüestions menors”,  aclareix el regidor d’Independents-esquerra, Ramon Vilageliu.

Resulta curiosa la resposta de l’alcalde Joaquim Brustenga, que transcrivim directament de l’acta de la sessió del 31 de maig: “L’alcalde contesta que resulta molt difícil determinar un límit, però que en tot cas es tracta de coses molt menors sense gran transcendència, i l’objectiu s’aconsegueix d’aquesta forma sense disminuir les atribucions dels regidors i amb tota la informació que se’ls facilitarà.  Si no fos perquè ja és la seva forma de governar qualsevol diria que, de nou, l’alcalde falta a la veritat.