Email
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo

L’alcalde Brustenga censura les intervencions dels regidors de l’oposició als plens municipals

 

censura

 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde de Santa Eulàlia ha deixat sense paraula els regidors del’oposició al ple municipal celebrat el 31 de gener de 2013. En acabar els punts de l’ordre del dia i manifestament molest, Brustenga es va negar a donar la praula al portaveu d’Independents-esquerra, Pere Cabot. El nostre grup tenia preparades tot un seguit de preguntes al govern local sobre diferents aspectes de la seva gestió al capdavant de l’Ajuntament.

Contràriament al que preveu la llei, Brustenga no va permetre fer cap pregunta. Fins i tot un regidor del PSC es va aixecar de la taula de plens i es va incorporar al públic per poder formular preguntes, cosa que l’alcalde tampoc va acceptar. Recordem que Brustenga durant la legislatura 2007-11 es va aficionar a fer preguntes al govern a través d’escrits presentats al registre d’entrada del consistori. Quan pensava que l’alcalde no contestava amb la celebritat esperada no va dubtar en queixar-se al Síndic de Greuges com podeu veure aquí. L’actuació de l’alcalde va ser tant esperpèntica que fins i tot la regidora Isabel Valls (també de CiU) sortia de la sala de plens dient que havia sigut una nova “alcaldada”.

Però aquesta no és la única irregularitat de procediment de l’alcalde. Al ple del 24 de novembre de 2011 es va atrevir a presentar tot un seguit de preguntes als grups de l’oposició. Oblidant que davant del ple qui ha de donar explicacions de la seva actuació és el govern. L’oposició ja ho fem davant de la ciutadania. És evident que la transparència d’aquest govern és nul·la i per això denunciem el seu totalitarisme i poc sentit democràtic.

EL SECRETARI S’HA QUEDAT MUT

La indefensió dels regidors que no estem al govern és total. I emparada pel silenci còmplice del secretari municipal, que ho és de tota la corporació i no només del govern. El secretari ha de saber que la llei en aquest tema és clara. El Real Decreto 2568/1986 diu textualment: “Cuando dichos funcionarios [el secretari de la corporació] entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al Presidente [l’alcalde] el uso de la palabra para asesorar a la Corporación”.

Davant d’aquesta actuació tant poc professional, Independents-esquerra presenta un requeriment al secretari de l’Ajuntament perquè doni explicacions del seu silenci. Perquè no va advertir l’alcalde de la il·legalitat que cometia negant la paraula als regidors? Com ha de reparar l’alcalde el dany causat en censurar l’actuació de l’oposició? I finalment, quines sancions preveu la llei per aquests casos?

Podeu lleguir el requeriment i els antecedents dels fets denunciats al següent enllaç:

Requeriment al Secretari Municipal